REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W BĘDZINIE

 Cmentarz jest miejscem godnym szczególnego szacunku i powagi – należy zachować ciszę!

 

1.Na cmentarzu bezwzględnie zabrania się:

- przebywania osobom w stanie nietrzeźwym,

- przebywania dzieciom bez opieki dorosłych,

- niszczenia pomników, grobów, ławek, drzew, kwiatów i krzewów oraz obiektów i urządzeń wyposażenia cmentarza,

- zaśmiecania terenu cmentarza – śmieci należy składać w śmietnikach i pojemnikach do tego celu przeznaczonych,

- prowadzenia działalności handlowej na terenie cmentarza, w okolicach jego bram, jego ogrodzenia i na jezdniach i chodnikach otaczających cmentarz.

 

 2.Wjazd i poruszanie się po terenie cmentarza pojazdów mechanicznych, wózków transportowych, rowerów itp. w celach innych niż związane ze świadczeniem usług na cmentarzu jest zabronione.

 

 3.Wjazd i poruszanie się po terenie cmentarza pojazdów mechanicznych, wózków transportowych, rowerów w celach związanych ze świadczeniami usług na cmentarzu jest możliwe dopiero po dokonaniu opłaty za wjazd. Dowodu wpłaty za wjazd nie wolno niszczyć i należy okazywać go na każde wezwanie organów kontrolujących.

 

4.Budowa nagrobków, grobowców na cmentarzu jest możliwa dopiero po opłaceniu wymaganych regulaminem opłat u administratora cmentarza.

 

5.Zabrania się samodzielnego wykonywania wszelkich prac kamieniarskich, budowy grobowców oraz pomników, ławek i urządzeń komunalnych, sadzenia drzew i krzewów bez uzgodnienia z administratorem cmentarza.

 

6.Zarząd PTHU „INTERPROMEX” Sp. z o.o. może na wniosek Kierownika Cmentarza pozbawić prawa świadczenia usług firmy, które uporczywie uchylają się od uiszczenia opłat, naruszają regulamin cmentarza oraz świadczą usługi nie przestrzegając porządku naruszając powagę cmentarza.

 

7.Mogą ulec likwidacji groby nie opłacone ponownie po 20-stu latach.

 

8.Przebywanie na terenie cmentarza jest dozwolone w godzinach od 8.00 do 20.00, a w okresie zimowym od 8.00 do 16.00 (od 3-go listopada do 1-go marca).

 

9.Wszelkie formalności związane z pogrzebami, grobowcami oraz usługami na cmentarzu załatwia administracja cmentarza komunalnego w dni robocze od 8.00 do 16.00, w soboty od 8.00 do 12.00.

 

10.Administratorem Cmentarza Komunalnego w Będzinie jest PTHU INTERPROMEX Sp. Z.o.o.